Dit is het huis van Marius Palma bij het Fiskerspaed van verschillende kanten.
Na 1950 woonden daar Lammert Mariuszoon Palma en zijn vrouw Trijntje Norder.
deze tekst hoort ook bij de nrs.5088 en 5089.

foto: Riemy de Groot Norder. tekst: Kees Draaisma.