De haringfuiken staan uitgestald om ze te controleren en te repareren.
Links het huis van Marius Palma ten zuiden van Roptazijl.

foto: Riemy de Groot Norder. tekst: Kees Draaisma.