Het motorschip “Visscherij” passert de dichtzet bij het huis van Marius Palma ten zuiden van Roptazijl.
Verderop ligt voor de wal bij het huis van Kornelis Palma ( huis niet zichtbaar) een kleine boot voor zijn binnenvisserij en zijn witte haringboot BAR 51.
Daarachter ligt nog een binnenvaarschip afgemeerd.

foto: Riemy de Groot Norder. tekst: Kees Draaisma.