Marius en zijn zoon Lammert staan te werken bij de fuiken.

foto: Riemy de Groot Norder. tekst: Kees Draaisma.