SLOEPENWERFJE EVEN VOORBIJ ROPTAZIJL

Zwervende langs de ,,gouden hoep”,onze zeewerende dijken,vallen er allerlei ontdekkingen te doen.
Wie van het befaamde ,,driehoekje” bij de Tsjerk Hiddessluizen te Harlingen in noordelijke richting de weg langs de zeedijk volgt, zal bijvoorbeeld een eindje voorbij Roptazijl aan de overzijde van de dijksvaart een soort werfje ontdekken,waar een aantal sloepen ligt.
Een bordje, op een paal in het water, vermeldt in Karel –Appelachtige letters ,,Sloepen te koop”.
Een eindweegs verder bij het waterschapshuis ligt een brug daarover en langs een modderig paadje voert de weg naar deze sloepenwerf, waar de heer A. Kievit – Sedyk 12 onder Pietersbierum,zo luidt zijn adres- in zijn vrije tijd aan deze sloepen werkt.
Het zijn afdankertjes van coasters en zeeschepen,die van hand tot hand zijn gegaan.
De heer Kievit die vroeger visser is geweest, toen er nog haring kon worden gevangen, knapt ze op en poogt ze van de hand te doen.
Druk loopt die handel niet en er zit dan ook geen weekloon in, doch dat hoeft ook niet, want het is meer om de liefhebberij, om de band met de zee te behouden.
Bovendien is het velen onbekend, dat er aan de Sedyk z’n sloepenwerf ligt.
Toch wordt er af en toe wel een sloep verkocht.
Potentiële kopers zullen overigens de heer Kievit lang niet altijd thuis treffen, hij werkt op de Afsluitdijk, zoals bij het afschrabben van de sluisdeuren op Kornwerderzand, kortom telkens in werk, dat binding heeft met het zilte nat.
Opvallend bij zijn werf zijn de bordjes, afkomstig van de sloepen.
Die bordjes zijn tegen een oude schuur en tegen zijn woning gespijkerd en ook binnen vind men ze.
Er zijn bekende namen onder van schepen, die soms nog varen, vaak al lang hun tijd hebben gehad.
Om enkele namen te noemen: Tabinta,Tablan, Talissa, Panama, Birmingham,Carlsberg, Java, Rotterdam, en dan nog Coba, maar dat is een bord, dat meer wijst op een tjalk of een vissersschip dan op een kustvaarder of zeeschip.
Verder vallen bordjes op met sloepmaten: 8.60 x 2.70 x1.09- 45 pers. of 8.56 x 2.70 x1.06 – 52 pers.
Sloep naar maat, zou men kunnen zeggen.

L.C. 22-2-1965.