l.c. 25 juli 1933.

Badgelegenheid.
Reeds het vorig jaar werd onder Oosterbierum druk gezwommen niet alleen door ingezetenden, maar ook door dames en heeren uit Franeker en omliggende plaatsen.
Dit heeft er toe geleid, dat een paar ondernemende Franekers, de heeren Tichelaar en de Vries, een tiental badhokjes aan den binnenkant van den zeedijk hebben geplaatst en voorts hebben gezorgd voor een consumptietent met toebehoren.
Hiervan wordt een druk gebruik gemaakt.
Reeds zijn er plannen voor uitbreiding.
De Franeker zwemclub heeft een houten gebouw laten optrekken, plaats biedende voor 30 badhokjes.
Een autobusdienst zorgt voor vervoer der badgasten van en naar Franeker.
Zondag j.l. was er een duizendtal personen aan zee.
Reeds vanuit Leeuwarden komt men dan bij uitstek geschikte badgelegenheid bezoeken.
Verschillende jongelui komen zaterdags aan de zeedijk kampeeren.