SÚdyk 12 onder Oosterbierum.
v.l.n.r. SÚdyk 11 onder Oosterbierum, laatst bewoond door Siebren en Yke Dijkstra.
SÚdyk 12 onder Oosterbierum, laatst bewoond door Lieuwe en Anne van der Veen.
Het meisje op de zeedijk is waarschijnlijk ÚÚn van de kinderen van Lieuwe en Anne.
G.H.