Onder Oosterbierum
v.l.n.r. SÚdyk 12, laatst bewoond door Lieuwe en Anne van der Veen,
SÚdyk 11, laatst bewoond door Siebren en Yke Dijkstra,
SÚdyk 10 (dubbele woning), laatst bewoond door Gerrit en Liefke en Simon Herrema,
SŰdyk 9, laatst bewoond door Johannes en Renske Herrema en
SÚdyk 8, laatst bewoond door Haaie en Geertje Stellingwerf.
Naast het laatste huis staat nog het verbouwde 'fiskershok' van Haaie Stellingwerf.
G.H.