Deze jongetjes zijn Simon en Waling Meijer,ze waren bij hun Beppe Trijntje Bonnema op bezoek.