Woningen aan de zeedijk ter hoogte van het Fiskerspaad.
Eind jaren 1930 woonden in het voorste huis (het zogenaamde 'blauwe huis') Jan Kuiken en Arie Hiemstra, in het huis daar achter Thijs Bouritius, vervolgens Pieter Post en in het laatste (dwars geplaatst) van Johannes Hiddinga te Sexbierum.
De lorries op de voorgrond geven aan dat het werken aan het op deltahoogte brengen van de zeedijk is begonnen.