De hinnebeweging fan van der Laan, zoals het in de volksmond werd genoemd, Dit huis stond zuidelijk van Roptazijl, op de foto is de brug over de dijkvaart te zien. Tot zijn overlijden in 1934 woonde hier Jan van der Laan.
Daarna werd het huis bewoond door Marius Plma en zijn vrouw Djoke Heeringa en hun zoon Lammert.