Woningen aan de zeedijk Koehool onder Oosterbierum.
Op de voorgrond van links naar rechts woonden er K.P . Bonnema (alleen het dak zichtbaar achter de dijk), mevrouw S.K. Bonnema en A.J. Heeringa.
De grote boerderij op de achtergrond was van Andringa; links daarvan aan de dijk het huis van K. Houtsma.