Het ‘Zeilhuis’ onder Tzummarum. Was eigendom van het Waterschap Vijf Deelen Zeedijken. Gerrit Boomstra en zijn vrouw Wilhelmina Dijkstra waren de laatste bewoners tot omstreeks 1970.