Sedyk 7 onder Oosterbierum.
Zie de opmerking bij 1188.