SÚdyk 7 onder Oosterbierum (daarvoor Zeedijk 199).
Laatste bewoners van deze boerderij waren Klaas en Janny Swart-Houtsma.
Deze boerderij stond op eigen grond en had dus geen recht van opstal bij het Waterschap 5-deelen.
De andere huizen aan de zeedijk hadden wel recht van opstal.
Het waterschap heeft aan het eind van de 29 jarige periode 'gewoon' het recht niet meer verlengd en daarmee waren 'de opstallen' automatisch eigendom geworden van het Waterschap en behoefden ze er ook niets voor te betalen (juridisch gezien).