SÚdyk 11 (links) onder Oosterbierum werd het laatst bewoond door Siebren Dijkstra.
Hij was aanvankelijk werknemer bij het Waterschap 5-deelen.
In de houten opstallen werden zijn eerste koeien gestald.
Daarnaast het 'dubbele huis' met nummer SÚdyk 10 onder Oosterbierum dat bewoond werd door Gerrit en Liefke Herrema-Terpstra en hun zoon Simon Herrema.
Het linker gedeelte, met riet gedekt, was de schuur met aan de zuidkant een aantal stallen voor 3 paarden en 4 koeien.
Dan volgt hun woonkamer.
Onder het andere dak was links de 'sneinze keamer' met een gang en een voordeur).
Via een andere ingang kon men in het rechter gedeelte komen wat de laatste ca. 30 jaar als poterhok gebruikt werd.
Op de voorgrond 'de grutte put' en tussen de huizen en de put nog ' een leechje', afgegraven voor de zeedijksverhoging jaren dertig.