Zwembad 12 april 1940.

Voorstel van het bestuur.
De contributie werd onveranderd vastgesteld.
Voorstel van het bestuur om voor het a.s. bad-seizoen de grote tent maar weer op te bouwen, zulks met het oog op het mijnengevaar.
De gemeente Barradeel heeft toegezegd om per dag 2 maal te laten surveileeren.
Dit mijnen gevaar werd bij het zwembad zoo weinig gevreesd, dat het voorstel om de groote tent weer op te bouwen voor het a.s. seizoen, met algemeene stemmen werd aangenomen.