Vissershok aan de zeedijk te Oosterbierum, van Lieuwe Sybes van der Veen.
Hierin werden tot omstreeks 1940 fuiken en stokken voor de haringvisserij opgeslagen.
Lieuwe was arbeider op de boerderij van Jan Jukema te Oosterbierum.
Daarnaast was hij kippenhouder en had enkele schapen op de zeedijk Hij heeft na de oorlog de zuidelijke houten 'muur' één etage verhoogd zodat er ook op zolder kippen konden worden gehouden.
Voor de lage bijgebouwtjes was de zee de voornaamste leverancier van planken en balkjes.
Ook daar werden kippen in gehouden.