Twee Waddenzeevissers, op de foto gezet in het begin van 1900.
Rechts Jacob Duimstra (1870-1956) uit Oosterbierum.
De andere man is onbekend.
(S.Vijver, De Bird 90, Leeuwarden)
krantenknipsel