Foto Kees Draaisma

Op de brommer over de dijk naar het wad, waar aan het eind van de hoofden de fuiken staan.