Foto Kees Draaisma

Een paar palingen, wat botjes, puitalen, knorhanen en spiering, dat is de hele buit.