Foto Kees Draaisma

Krabben,knorhanen en puitalen gaan terug in zee of zijn voor de meeuwen.