Het beeld van de Westhoek wordt tot ongeveer 20 jaar na de oorlog bepaald door drie dingen: de bunker, het vissershok en Jabik en Rinse Tjepkema.