Tjalling Dijkstra en Tjeerd Gerbens Dijkstra omstreeks 1915.

BAR 57 02.02.1912 open roeiboot 3 m ; Tjalling Dijkstra, Pietersbierum en Tjeerd Gerben Dijkstra; haring- en palingvisserij.
26.06.1917 (v.e.) D. Kuiken, Wijnaldum; per 25.06.1923 uit de visserij.
07.03.1935 open zeil- of roeiboot 4 m ; Geert de Weerd, Franeker; haring (tevoren niet in de visserij); 18.12.1947 doorgehaald.