Na de oorlog toen de haringvisserij was afgelopen ,was dit een vertrouwd beeld.