Wietsma heeft in 1946 deze gongeraal van 38 pond onder Sexbierum gevangen.
Lichtendaal uit Harlingen kocht deze en verkocht hem door aan een hotel in Harlingen.