SÚdyk onder Tzummarum.

Klaas Tjittes Bonnema en zijn zoon Tjitte Bonnema ( een van de laatste beroepsvissers in Tzummarum)
onder aan de zeedijk met een span fuiken op de kar.