Breinaalden voor het breien en boeten van netten en fuiken (zogenaamde tongnaalden)en houtjes (lotten) met de initialen van de vissers. Deze houtjes werden gebruikt bij het loten om de plaatsen van de fuiken in de haringregel.