Een mooie bijvangst de mannen zijn Rinse en Jabik Tjepkema en Gerrit Wassenaar (met een zalm)komen uit zee.

(B.W)