Lammert K.Palma  leegt de vangst uit zijn palingfuik in het vandelnet. In de herfst stonden zijn fuiken op de glooiing en enkele hoofden ter hoogte van Pietersbierum.

bron: Kees Draaisma.