Vissers van de haringregel Volharding poseren in 1930 even tijdens het in zee zetten van de stokken en netten.vlnr.Piebe Kooistra,Jentje B.Kuiken,Douwe J.Krottje, Joris D.Krottje sr.De 2 mannen achteraan zijn Siebe de Jong en Wybren Kooistra.