April 1941.
Tjitte Kramer, komt net uit zee hij heeft het schootsvel nog voor.
Naast hem staat Reintsje, met de oude skolk van haar mem Richtje nog voor, want ze heeft haar heit geholpen met vissen.
Haar broer ,Nanning staat naast zijn heit.
Hij zou later met Jetske van Cees túnman trouwen.
Helemaal links staat nicht Japke van baas (ferver) Stellingwerf uit Oosterbierum.
Japke trouwt later met Henk Faber, van Frans en Geertje, van het postkantoor van Sexbierum.
Reintsje zelf is nu vrouw Jelgerhuis en woont in de Baron van Echtenstrjitte.