De gongeraal van Koehool.
Op de foto staat Manon van het Fries Natuurmuseum met de gongeral, die haar boven het hoofd gegroeid is.
In de jaren zestig deed de visser Dirk Bouma zeedijk Tzummarum de vangst van zijn leven.
Bij het legen van de netten die hij op het Wad had staan, zag hij in n van de netten een verschrikkelijk grote aal.
Het beest leefde nog.
Via Franeker is de 1.75 m. lange en 37.5 pond zware vis in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden beland.

Bron: l.c. 26 maart 1996.