Werkgroep standbeeld.

v.l.n.r. Klaas Evert Andringa,Wietse Leistra,Rinse Louwenaar,Jan Vonk en Tjikke Andringa.