Nr. Inschrijfdatum Boot, eigenaar, visserij.

BAR 1 21.04.1916 half gedekte platbodem 16m (Lemster aak) voorheen WON 49; Taeke Palma, Almenum; per 05.10.1916: haringvisserij onder de kust van Almenum en Wijnaldum; 23.03.1917 doorgehaald, verkocht 07.12.1916 aan H. de Hoo, wordt HA 27.
19.02.1917 half gedekte platbodem, 8 m , voorheen FR 01; Cornelis Visser, Sexbierum; haring- en botvisserij onder Sexbierum.
30.04.1917 (v.e.) Cornelis Visser, Sexbierum en Jacobus Mebius, Oosterbierum.
20.10.1917 (v.e.) Cornelis Visser, Sexbierum, Jacobus Mebius, Oosterbierum en F.M. Dijkstra, Tzummarum, doorgehaald 13.04.1923, bestaat niet meer.
09.02.1933 open roeiboot 4 m ; tevoren niet in de visserij; Bauke en Gerrit Boomstra, Pietersbierum; haring- en palingvisserij.
09.03.1942 (v.e.) Bauke Boomstra; haring- en palingvisserij.
18.12.1947 roeiboot, bemanning 1; Bauke Boomstra * 04.11.1886, Pietersbierum, Zeedijk 97, visser/steenzetter; fuikenvisserij; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 2 04.12.1916 half gedekte zeilboot 16m , voorheen HB 33; Marius Palma, Sexbierum; vaartuig in de regel voor mosselvisserij, overigens voor kustvisserij onder Barradeel en Harlingen; doorgehaald 13.04.1923, alleen binnenvisserij.
14.06.1933 open roeiboot, 4 m , nieuw vaartuig; H.J. Lautenbach, Sexbierum, Johannes Wietsma, Pietersbierum, A. Braaksma, Sexbierum; haringvisserij.
.01.1936 (v.e.) Johannes Wietsma, Pietersbierum; haringvisserij.
18.12.1947 roeiboot bouwjaar 1936, in 1937 gekocht van G. Reitsma, Pietersbierum; Johannes Wietsma *23.06.1909, los arbeider/visser, Wijnaldum, Zeedijk 18; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.
15.12.1965 schouw, bouwjaar 1960, 4,0/1,5/0,5; brt 1,0; Johannes Wietsma, Pietersbierum, SÚdyk 17; medewerker Provinciale Waterstaat/visser; visserij met palingfuiken; uitgeschreven 12.09.1968, wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 3 27.06.1933 open roeiboot, 4 m , nieuw vaartuig; Marius Palma; haringvisserij; in januari 1936 vertrokken naar Harlingen; thans bijboot HA 77.
09.03.1936 open roeiboot 8 m , tevoren BAR 47; Bote L. Visser en Jetse L. Visser, Oosterbierum; haring- en palingvisserij.
18.12.1947 roeiboot, werf: G. Reitsma, Wijnaldum; Bote Visser *28.03.1885, gardenier/visser en Jetse Visser *17.08.1887, landbouwer/visser, Oosterbierum; 190 resp. 183; fuiken; 30.12.1953 uit de visserij.
07.01.1964 motorvaartuig, bouwjaar 1938, werf: Van Manen, 07.01.1964 gekocht van T. Scheffer, Harlingen; Marten Dijkstra *18.02.1902, Sixtusweg 11, Sexbierum, adjunct-commies; 14.12.1964 verhuurd aan Douwe Wietsma, *29.10.1916, SÚdyk 2, Pietersbierum; bestemd voor 1e sportvisserij, 2e ansjovis-, haring- en palingvisserij; mei 1967 onherstelbaar beschadigd.

BAR 4 27.09.1933 open zeil- of roeiboot 5 m , nieuw vaartuig; Hobbe Kooistra, Wijnaldum; haring-, paling- en scharvisserij.
.01.1936 (v.e.) Hobbe Kooistra, Wijnaldum en Marinus Lautenbach, Sexbierum; haringvisserij; doorgehaald 09.10.1942, thans HB 16.
10.12.1950 roeiboot, bouwjaar 1949, eigen bouw; Gerrit Boomstra *08.09.1877, Sexbierum 385, landarbeider/visser.
30.11.1953 (v.e.) Gerrit Boomstra *28.11.1939 (ging van vader op zoon over); peuren; uitgeschreven 12.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 5 17.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Pieter T. Heeringa, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
02.04.1929 (v.e.) Pieter T. Heeringa, Tzummarum, B. van Noord en A. Bonnema, Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
29.03.1932 (v.e.) Klaas. A. Bonnema, Tzummarum en Pieter T. Heeringa; haring- en palingvisserij.

BAR 6 29.02.1912 open roeiboot, 3 m ; W. Heeringa en R. Kuiken, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
11.04.1923 (v.e.) S. Kuiken en Jan Stienstra (na gehouden controle). 30.01.1931 (v.e.) S. Kuiken en Jan Kuiken; haring- en palingvisserij onder Tzummarum; 20.03.1941 vervallen 14.02.1941 open roeiboot, 4 m ; Lammert Palma, Mzoon, Wijnaldum 185.
18.12.1947 roeiboot met buitenboordmotor/motorplatboomvaartuig, oude Pentamotor uit 1922, 17.12.1964 nieuwe Pentamotor 5 pk; bouwjaar 1932, werf: Van Manen; Lammert Palma *12.07.1919, Zeedijk 408/SÚdyk 4, Sexbierum; ansjovis met kommen; 03.09.1971 uit de visserij.

BAR 7 24.02.1912 open roeiboot 3 m ; Klaas Bonnema en Nanne Kramer, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
19.02.1937 open roeiboot 8 m ; Klaas Tj. Bonnema, Tzummarum, haring- en palingvisserij.
18.12.1947 roeiboot 6,0/1,5/1,0; Tj. en K. Tj. Bonnema, Tzummarum, haring- en palingvisserij; 11.01.1965 doorgehaald wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 8 28.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Simon van der Zee en Auke Bonnema, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
26.06.1917 (v.e.) Douwe van der Meulen en K.A. Bonnema; in 1922 gesloopt.
08.02.1933 open zeil- of roeiboot 4 m , 30.11.1936 motorboot; Dirk Boomstra, Pietersbierum; haring- en palingvisserij; doorgehaald 02.02.1937, thans HA 27.
02.08.1937 open roeiboot 1 m ; Michiel Dijkstra, Oosterbierum; haringvisserij; doorgehaald januari 1938, thans bijboot BAR 39.
.01.1938 open platboomvaartuig met aanhangmotor; Haye Johannes Stellingwerf, Oosterbierum 198; haring-, paling- en scharvisserij; doorgehaald 18.12.1947.
.09.1951 zeilboot BM, gekocht van A. Jaarsma Franeker; Adriaan van der Woude *05.05.1917, Wilhelminastraat 21, Franeker, schilder; peur- en beugvisserij; 12.11.1959 uit de visserij; verkocht naar Den Helder, Van der Woude, Bloemstraat 43.

BAR 9 27.01.1912 open roeiboot 3 m ; H.W. en J. Heeringa, Tzummarum; haringvisserij onder Tzummarum.
30.01.1931 (v.e.) J. Heeringa en Jan Stienstra, St Jacobiparochie; haring- en palingvisserij; regel Koehool; doorgehaald 29.03.1932: vervallen.
29.03.1932 open zeil- of roeiboot 3 m , tevoren BAR 19; J. Stienstra en J. Heeringa, St Jacobiparochie; haring- en palingvisserij; doorgehaald 18.12.1947.

BAR 10 11.02.1912 open roeiboot 3 m ; Sybe Leestma, Tzummarum, knecht A.N. Dijkstra; haring- en palingvisserij onder Tzummarum; ingetrokken 29.03.1932, wordt BAR 11.
27.09.1933 open zeil- of roeiboot 4 m ; Frederik Faber, Minnertsga; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 19.10.1936 vervallen.
23.03.1938 open platboomvaartuig met aanhangmotor 6 m , nieuw vaartuig; Gauke Reitsma, Pietersbierum 102; haring- en palingvisserij.
.03.1939 (v.e.) Gauke en Tjibbe Reitsma, Pietersbierum 102; haring- en palingvisserij.
18.12.1947 platbodemvaartuig met Archimedes-buitenboordmotor, bouwjaar 1938, lang 11 meter, inhoud 4,13 brt; Gauke Reitsma *31.10.1883, Pietersbierum 102; fuiken en kommen; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 11 17.02.1912 open roeiboot 3 m ; bemanning 1; Lieuwe T. Heeringa, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum; in 1920 gesloopt.
29.03.1932 open roeiboot 3 m , tevoren BAR 10; Lieuwe T. Heeringa, Tzummarum en Klaas Kramer, St Jacob; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
20.10.1933 (v.e.) Lieuwe Heeringa, Tzummarum en Keimpe Kramer, St Jacob; haring- en palingvisserij.

BAR 12 23.02.1912 open roeiboot 3 m ; bemanning 1; Sybren Dijkstra, Tzummarum; later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
11.04.1923 (v.e.) H. Feenstra, Oosterbierum; al in 1919 gekocht.
21.04.1929 (v.e.) H. Feenstra en Kl. Bonnema, Oosterbierum.
29.02.1932 (v.e.) G. Dijkstra en H. Feenstra; haring- en palingvisserij.
19.10.1936 (v.e.) D. Dijkstra en H. Feenstra.

BAR 13 27.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Freerk Dijkstra, Tzummarum, knecht T. Heeringa; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
11.04.1923 (v.e.) T. Kramer en S. Bonnema, Tzummarum; op 18.12.1947 bij herziening registratie vervallen.
23.03.1949 roeiboot , bouwjaar 1916, werf: Van Manen, 5,0/1,2/0,6; 0,32 brt; Tjitte Kramer *29.06.1902, Tzummarum 442; visserij met botnetten; uitgeschreven 30.11.1953.

BAR 14 30.11.1912 open roeiboot, 3 m ; J. van der Zee, Tzummarum, knecht R. Kuiken; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
26.06.1917 (v.e.) Simon van der Zee, Tzummarum.
11.04.1923 (v.e.) Riemer Kuiken en Albert van Tuinen, Tzummarum; op 01.03.1929 doorgehaald, verkocht naar Het Bildt, wordt HB 12.
17.09.1933 open roeiboot Liefke", 4 m ; Tjepke Ploegstra, Tzummarum; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 19.10.1936: bestaat niet meer.
08.04.1938 open platbodemvaartuig met aanhangmotor, 8 m , nieuw vaartuig; Ale Jans en Tjeerd Jans Heeringa, Tzummarum resp. Firdgum; haring- en palingvisserij.
23.12.1947 platbodemvaartuig met Archimedes buitenboordmotor, bouwjaar 1936, werf Van Manen, 8,0/1,6/0,7; 1,12 brt; Ale Heeringa *07.04.1915, Firdgum 47 en Tjeerd Heeringa, Oosterbierum 222; beide grondwerker/visser; haring en paling; uitgeschreven 30.11.1953, niet meer voor de visserij in gebruik.

BAR 15 17.02.1912 open roeiboot 3 m , Enne F. Ennema, Tzummarum, knecht W. Houtsma; haring- en palingschip aan de kust onder Tzummarum; 11.04.1923 doorgehaald, al in 1917 verkocht naar Wierum, niet meer voor de visserij gebezigd.
27.09.1933 open zeil- of roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; Klaas Bouma, Tzummarum; haring- en palingvisserij en scharpeuren aan de kust bij Tzummarum.
18.12.1947 roeiboot bouwjaar 1932, 5,0/1,2/0,6; Klaas T. Bouma *19.01.1897, Tzummarum, Zeedijk 427; schar en poeren; uitgeschreven 11.01.1965.

BAR 16 27.09.1933 open zeil- of roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; Klaas Bouma, Tzummarum, landarbeider/visser; haring, paling en scharpoeren.
18.12.1947 roeiboot bouwjaar 1932, 5,0/1,2/0,6, Klaas T. Bouma *19.01.1897; Tzummarum Zeedijk 427; landarbeider/visser; scharpoeren; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 17 28.02.1912 open roeiboot 3 m ; Harke Houtsma, Tzummarum, later Oosterbierum en Hendrik Houtsma Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
11.04.1923 (v.e.) Hendrik Harkes Houtsma en Wopke Harkes Houtsma, Tzummarum.
02.04.1929 (v.e.) W. Houtsma, Tzummarum en R. Terpstra, Minnertsga; haring- en palingvisserij.
23.12.1947 roeiboot met Archimedes buitenboordmotor, 02.04.1929 gekocht van H. H. Houtsma; Rinse Terpstra *14.12.1889, Minnertsga Westerbuurt 368 en W. Houtsma, Tzummarum; beide visser/landbouwer; Oosterbierum; staand want en fuiken; uitgeschreven 30.11.1953, niet meer voor visserij in gebruik.

BAR 18 02.03.1912 open roeiboot, Pieter de Groot sr., knecht P. de Groot jr., Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
16.04.1923 (v.e.) Pieter de Groot sr en Ide Wagenaar, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
17.03.1939 (v.e.) Pieter de Groot sr., Tzummarum en Sake van Tuinen, St. Jacobiparochie; 18.12.1947 doorgehaald bij herziening registratie, vervallen.

BAR 19 17.02.1912 open roeiboot 3 m , Harmen T. Heeringa en Harmen Kolthof, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
26.06.1917 (v.e.) Harmen T. Heeringa en Rinse Terpstra.
02.04.1929 (v.e.) Harmen T. Heeringa en Rinse K. Terpstra, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 29.03.1932 doorgehaald, thans BAR 9.
10.10.1933 open roeiboot, nieuw vaartuig; Theodorus Mebius, Oosterbierum; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 bij herziening register vervallen.

BAR 20 16.02.1912 open roeiboot; Berend Visser, Tzummarum, knecht A.N. Dijkstra; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum, regel Nooitgedacht; 26.06.1917 doorgehaald, vervallen.
27.09.1933 open zeil- of roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; haring- en palingvisserij en scharpeuren; Klaas Bouma Tzummarum.
18.12.1947 roeiboot, bouwjaar 1933, 5,0/1,2/0,6; Klaas T. Bouma *19.01.1897, Tzummarum, Zeedijk 427; landbouwer/visser; schar poeren; 21.05.1952 verkocht aan J. Sluiter.
21.05.1952 (v.e.) platbodemvaartuig, J. Sluiter *12.04.1892; Sexbierum 404; waterschapswerkman; uitgeschreven 11.06.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 21 27.09.1933 open zeil- of roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; Klaas Bouma, Tzummarum; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 18.12.1947 vervallen.

BAR 22 28.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Sipke van der Zee, Oosterbierum en Rients van der Zee, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1936 open roei- of zeilboot 8 m ; Sipke van der Zee, Oosterbierum; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 bij nieuwe registratie vervallen.
29.09.1948 roeiboot met buitenboordmotor, bouwjaar 1938; Sipke Jeltes van der Zee *14.03.1888 en Simon Sipkes van der Zee, beide Oosterbierum 207 en visser/gardenier; bot en ansjovis; uitgeschreven 30.11.1953, niet meer voor de visserij in gebruik.

BAR 23 19.02.1912 open roeiboot, bemanning 1; Dirk Bouma, Tzummarum, later Minnertsga; haring- en palingvisserij, regel Nooitgedacht; 26.06.1917 vervallen.
27.09.1933 open zeil- of roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; Fokke Buren, Tzummarum; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 18.12.1947 vervallen.

BAR 24 17.02.1912 open roeiboot 3 m , later met Archimedesmotor; Jan T. Heeringa en T.J. Heeringa, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 18.12.1947 vervallen.

BAR 25 01.03.1912 open roeiboot 3 m ; Simon Bonnema en Marten Bonnema, Tzummarum, later Arum; haringvisserij onder Oosterbierun; 26.06.1917 vervallen.
02.10.1933 open roei- of zeilboot 4 m , nieuw vaartuig; Pieter Bouma, Minnertsga; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 18.12.1947 vervallen.

BAR 26 02.10.1933 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig ; Dirk de Jong, Firdgum; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 18.12.1947 vervallen.

BAR 27 04.10.1933 open roei- of zeilboot 3 m , nieuw vaartuig; Pier Kolthof, Oosterbierum; 19.10.1936 verkocht.
.01.1938 open platboomvaartuig 8 m met aanhangmotor, nieuw vaartuig; Michiel Dijkstra, Oosterbierum 82; haring-, paling- en scharvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 28 07.10.1933 open zeil- of roeiboot 4 m nieuw vaartuig; Klaas de Boer, Tzummarum; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 18.12.1947 vervallen.

BAR 29 14.03.1912 open roeiboot 3 m ; J. Winsemius, Oosterbierum (J. Winsemius consent nr 83 03.1912, knecht B. Winsemius consent nr 66 febr. 1912); haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1923 (v.e.) J. Winsemius, Oosterbierum en Cornelis Been, Oosterbierum; haring- en palingvisserij.
29.03.1932 (v.e.) J. Winsemius en L. R. Visser, Oosterbierum; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 30 28.02.1912 open roeiboot 3 m , bemanning 1; Gerrit Dijkstra, Tzummarum, later Oosterbierum; consent no. 94 febr. 1912; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
26.06.1917 (v.e.) Jac. Schotanus en Gerrit Herrema, Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 24.04.1929 vervallen, gesloopt.
07.10.1933 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; Haitse Idzinga Oosterbierum; haring- en palingvisserij en scharpeuren; 18.12.1947 vervallen.

BAR 31 28.02.1912 open roeiboot 3 m ; Sipke Terpstra Tzummarum, later Oosterbierum; S. Terpstra consent no. 77 febr. 1912; knecht P. Visser consent no. 78 febr. 1912; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 25.06.1923 bestaat niet meer.
14.10.1933 open zeil- of roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; Jan de Lang, Firdgum; haring- en palingvisserij.
19.05.1934 (v.e.) Gerrit Gorter, Firdgum; haringvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 32 24.09.1911 open roeiboot, 3 m ; Jacob Duimstra en Johannes Duimstra, Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1923 (v.e.) Jacob Duimstra, Oosterbierum; april 1924 vaartuig uit de visserij.
.04.1924 open roeiboot, 8 m , tevoren BAR 67; Jacob Duimstra, Oosterbierum.
02.04.1929 (v.e.) Jacob Duimstra en J. van der Veen, Oosterbierum.
19.10.1936 open roei- of zeilboot 3 m , nieuw vaartuig; Jelle van der Veen, Oosterbierum, haring- en palingvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 33 24.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Gerrit Herrema en Sybe Houtsma, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
26.06.1917 (v.e.) Dirk en L.B. Visser, Oosterbierum, haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 18.12.1947 vervallen.

BAR 34 22.02.1912 open roeiboot 3 m ; Jetse L. Visser, Jacob L. Visser, Tzummarum,later Oosterbierum.
02.04.1929 (v.e.) Jetze L. Visser, Jacob L. Visser en Bote Visser, Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
29.03.1932 (v.e.) Jac. Visser en B. Plat, Oosterbierum; 23.12.1947 vervallen.
23.12.1947 roeiboot, bouwjaar 1930, werf: Van Manen, 7,0/1,4/0,7; Jacob L. Visser *13.09.1894, Oosterbierum 181 en Bienze Plat *09.01.1899, Oosterbierum 178, beide gardenier/visser; botvisserij; uitgeschreven 30.11.1953, niet meer voor de visserij in gebruik.

BAR 35 23.02.1912 open roeiboot 3 m ; Simon Terpstra en Dirk Dijkstra, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
26.06.1917 (v.e.) Dirk Dijkstra en H. Stellingwerf, Oosterbierum.
02.04.1929 (v.e.) H. Stellingwerf en B. Plat, Oosterbierum.
29.03.1932 (v.e.) D. Dijkstra en H. Stellingwerf, Oosterbierum.
.02.1937 nieuw vaartuig 8 m ; Dirk Dijkstra, Oosterbierum en Nanne Kramer, Tzummarum; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 36 20.02.1912 open roeiboot; Lieuwe B. Visser, Tzummarum, knecht D.B. Visser; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 26.06.1917 vervallen, per 15.03.1917 naar D.L. Vonk te Wierum als WL 25.
04.01.1934 open roeiboot, 4 m , nieuw vaartuig, Rients van der Zee, Tzummarum; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 37 19.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Sybren P. Visser, Tzummarum, knecht R. Visser; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
29.03.1932 (v.e.) Sybren R. Visser, Tzummarum en Klaas Visser, Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1936 nieuw vaartuig 8 m ; Klaas van der Veen en Klaas R. Visser, Oosterbierum.
20.03.1941 (v.e.) Klaas van der Veen en Klaas S. Visser, Oosterbierum, 18.12.1947 vervallen.
16.09.1949 roeiboot 8,0/1,2/0,6; Klaas Visser *02.08.1903, Oosterbierum 189; fuikenvisserij; uitgeschreven 30.11.1953, niet meer voor de visserij in gebruik.

BAR 38 23.02.1912 open roeiboot 3 m ; Haye Stellingwerf en Pieter Stellingwerf, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 02.04.1929 doorgehaald, gesloopt.
18.04.1938 open roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; Johannes Meijer, Tzummarum, 18.12.1947 vervallen.

BAR 39 27.02.1912 open roeiboot 3 m , bemanning 1; Eise van Keimpema, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
02.04.1929 (v.e.) Eise van Keimpema en S. Tigchelaar, Oosterbierum; 29.03.1932 doorgehaald, vervallen.
20.09.1934 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; Haitse Idzenga, Oosterbierum; bot- en haringvisserij; 11.04.1936 doorgehaald.
11.04.1936 open zeil- of roeiboot 8 m , tevoren BAR 36; Eise van Keimpema, Oosterbierum; haringvisserij.
.02.1937 open zeil- of roeiboot 4 m , met aanhangmotor, 25.02.1938 nieuwe buitenboordmotor; Haye Stellingwerf, Oosterbierum 198; haringvisserij; 23.12.1947 naar nieuwe registratie.
23.12.1947 roeiboot met Archimedes buitenboordmotor, bouwjaar 1934; 7,5/1,45/0,65; Haye J. Stellingwerf *02.11.1891, Oosterbierum 198; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 40 23.02.1912 open roeiboot 3 m ; Dirk L. Visser en Sybren S. Visser, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1923 (v.e.) Dirk L. Visser en Sieds Tigchelaar, Oosterbierum, was al in 1917 gewijzigd.
02.04.1929 (v.e.) Sieds Tigchelaar, Oosterbierum; kocht in najaar 1928 halve boot van Dirk L. Visser.
29.03.1932 (v.e.) E. van Keimpema en S. Tigchelaar, Oosterbierum; kustvisserij op haring en paling onder Oosterbierum; 20.10.1936 doorgehaald.
11.04.1936 open roeiboot 8 m ; Syds Tigchelaar, Oosterbierum; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 vervallen bij herziening register.

BAR 41 27.02.1912 open roeiboot 3 m ; Sybe van der Veen, Tzummarum, later Oosterbierum, knecht J. van der Veen; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1923 (v.e.) Sybe van der Veen en Jelle van der Veen, Oosterbierum.
02.04.1929 (v.e.) Sybe van der Veen, Jelle van der Veen, L. van der Veen, Oosterbierum; kustvisserij op haring en paling onder Oosterbierum; 20.10.1933 doorgehaald.
29.03.1932 (v.e.) Sybe van der Veen en Dirk L. Visser, Oosterbierum; kustvisserij op haring en paling; 18.12.1947 vervallen bij herziening register.

BAR 42 28.02.1912 open roeiboot 3 m ; Eelke Sybesma en Hessel de Jong, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
11.04.1923 (v.e.) S. Dijkstra en Ph. Dijkstra, Oosterbierum, al gekocht in 1920.
20.10.1933 (v.e.) Gerrit en Ph. Dijkstra, Oosterbierum; 18.12.1947 vervallen bij herziening register.

BAR 43 27.02.1912 open roeiboot 3 m ; Rintje Visser, Tzummarum, later Oosterbierum, knecht F.S. Houtsma; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
29.03.1932 (v.e.) Rintje Visser en Fokke R. Visser, Oosterbierum, 18.12.1947 vervallen.

BAR 44 26.02.1912 open roeiboot, 3 m ; Albert G. Dijkstra, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; knecht D.A. Dijkstra.
02.03.1929 (v.e.) Pieter en Michiel Dijkstra, Sexbierum, 02.1938 doorgehaald, vervallen, thans BAR 44.
.02.1938 open platboom vaartuig 8 m met aanhangmotor; Pieter A. Dijkstra en Jacob Duimstra, Sexbierum no. 360 resp. 400; 18.12.1947 vervallen.

BAR 45 22.02.1912 open roeiboot 8 m ; Auke Dijkstra, Oosterbierum, knecht J. Dijkstra; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 22.05.1916 verandering van eigenaar en nummer (BAR 67).
20.09.1934 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; Sybren R. Visser, Oosterbierum; bot- en haringvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 46 28.02.1912 open zeil- of roeiboot 3m ; Thomas van Keimpema, Tzummarum, later Oosterbierum, knecht P. Dijkstra; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
.07.1920 (v.e.) Siebren Dijkstra en B. Plat, Oosterbierum; kustvisserij op haring en paling onder Oosterbierum; 02.04.1929 vervallen, gesloopt.
21.09.1934 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; bot- en haringvisserij; Jan de Vries, Firdgum, 23.12.1947 vervallen.
23.12.1947 punter, voorheen HB 47; 7,0/1,5/0,6; Jan Arjens de Vries *20.02.1906, Firdgum Dijkshoek 44; visser; 21.09.1934 voor de helft overgenomen door D. Reitsma, St Jacobiparochie; fuiken, hoekwant en beugvisserij; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 47 26.02.1912 open roeiboot 3 m ; Bote L. Visser, Tzummarum, later Oosterbierum, knecht H.J. Stellingwerf; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 02.04.1929 vervallen, gesloopt.
21.09.1934 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; Jan de Vries, Firdgum; 23.12.1947 vervallen.
23.12.1947 punter bouwjaar 1934, werf: Van Manen, 7,0/1,5/0,6; Jan Arjens de Vries *20.02.1906, Dijkshoek 44, Firdgum; fuiken, hoekwant en beugvisserij; uitgeschreven 30.11.1953 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 48 27.02.1912 open roeiboot 3 m ; Willem Hiemstra, Tzummarum, knecht S.C. Hoekstra; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum.
26.06.1917 (v.e.) Bauke Boomstra en Gauke Reitsma, Pietersbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
13.04.1923 (v.e.) Gauke Reitsma en H. Reitsma, Pietersbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; 02.04.1929 vervallen, gesloopt.
14.04.1936 open roeiboot 8 m , nieuw vaartuig; Sybren Kuiken, Firdgum no. 77; kustvisserij; 06.1938 doorgehaald, vertrokken naar Het Bildt HB 10.
23.05.1941 open zeilboot 4 m , tevoren HA 98; Dirk Boomstra Gzn, Pietersbierum no. 96; visserij op bot, schar en ansjovis onder de kust van Barradeel; 23.12.1947 doorgehaald, nu HD 76 (was per 11.01.1937 BAR 59 en per 23.12.1937 HA 98).

BAR 49 30.08.1911 platbodem vaartuig 8 m ; Marius Palma, Pietersbierum, knecht T. Brandsma; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 26.01.1917 vervallen.
.03.1923 open roeiboot 2 m , voorheen BAR 61; Kornelis Palma, Wijnaldum; 23.12.1930 doorgehaald, niet meer voor visserij in gebruik.
14.04.1936 open roeiboot 8 m , nieuw vaartuig; Sybren Kuiken, Firdgum no. 17; kustvisserij; 06.1938 doorgehaald, vertrokken naar Het Bildt HB 3.
09.09.1942 zeilschouw hout 3 m , bouwjaar 1938, tevoren niet in visserij; Gerrit Boomstra *08.09.1877, Pietersbierum aan boord; bot- en scharvisserij op de Waddenzee; 18.06.1943 doorgehaald, nu OL 30.

BAR 50 30.08.1911 open roeiboot 8 m ; Pieter Palma en Thijs Palma, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
26.06.1917 (v.e.) Gebrs. Lichtendahl, Harlingen.
11.04.1923 open roeiboot 3 m , nieuw vaartuig; D. van der Zee, Pietersbierum.
06.05.1931 (v.e.) D. van der Zee en Jelte van der Zee, Pietersbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
.02.1937 (v.e.) Jelte van der Zee Pietersbierum; haringvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 51 10.02.1912 open roeiboot 3 m ; Pieter Post; Sexbierum, knecht S. Dijkstra; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
.04.1918 (v.e.) Pieter Post en Johannes Hiddinga, Sexbierum.
02.04.1929 (v.e.) Joh. Hiddinga en Kornelis Palma, Sexbierum; 19.03.1937 met motor 7 pk; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; na 1940 overgenomen door L. Palma Kzn.; visserij op ansjovis en bot; 23.12.1947 naar nieuwe registratie. 23.12.1947 motorplatboomvaartuig, bouwjaar 1938; 7.50/1.45/0.65; inhoud 5.61/2.52 m (1.98/0.89 rt); 3-4pk Penta benzinemotor 2 cilinder, bouwjaar 1946; per 15.12.1964 een 6-8 pk Penta benzine buitenboordmotor 2 cilinder, 1300 omwentelingen, bouwjaar 1959; Lammert Palma Kzn *03.09.1919, Wijnaldum 184, later SÚdyk 11, Pietersbierum; ansjovis en botvisserij; wordt per 03.09.1971 niet meer voor de visserij gebruikt. (boot aan Zuiderzeemuseum geschonken.)

BAR 52 17.02.1912 open roeiboot 3 m ; Simon Winsemius, Tzummarum, knecht Cornelis Boutsma; haring- en palingvisserij onder Sexbierum;.
26.06.1917 (v.e.) Simon Winsemius en S. van der Zee, Sexbierum.
11.04.1923 (v.e.) Simon Winsemius, Sexbierum.
02.04.1929 (v.e.) B. Winsemius en K. van der Kuur, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum;18.12.1947 vervallen.

BAR 53 29.01.1912 open roeiboot 3 m ; Fedde Hiemstra, Pietersbierum, knecht J. Stellingwerf; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; in 1916 verkocht, niet meer voor de visserij in gebruik.
02.10.1934 open roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; Willem Heeringa, Tzummarum no. 439; haring- en palingvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 54 03.02.1912 open roeiboot 3 m ; Arjen Dijkstra, Wijnaldum; knecht A. Dijkstra junior; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
11.04.1923 (v.e.) Arjen Dijkstra en D. Dijkstra, Wijnaldum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
29.03.1932 (v.e.) F. en D.F. Hiemstra, Pietersbierum; kustvisserij op haring en paling; 23.12.1947 naar nieuwe registratie.
23.12.1947 roeiboot met Archimedes buitenboordmotor; bouwjaar 1930, werf: Van Manen, 7,5/1,45/0,65; F. en D. Hiemstra, Pietersbierum, Zeedijk 104; april 1950 verkocht aan S.A. Lenger te Harlingen, wordt HA 3.

BAR 55 03.02.1912 open roeiboot 3 m ; Sybe Dijkstra, Wijnaldum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
11.04.1923 (v.e.) Sybe Dijkstra en A. Dijkstra, Wijnaldum; kustvisserij op haring- en paling onder Sexbierum; 02.04.1929 vervallen, gesloopt.
29.03.1932 open zeil- of roeiboot 3 m , tevoren BAR 69; Ale Dijkstra en D. Kieviet Pietersbierum; haring- en palingvisserij.
08.02.1936 (v.e.) Ale Dijkstra en Abraham Kieviet Pietersbierum; haringvisserij; 13.04.1942 doorgehaald, nu BAR 59.
10.04.1942 zeilvaartuig hout 4 m , nieuw vaartuig, bouwjaar 1941; Ale Dijkstra *01.05.1892 en Eeko Koster *30.04.1902, Pietersbierum; vissen met staand want (haringfuiken) op bot en ansjovis.
24.09.1943 (v.e.) Eeko Koster, Pietersbierum; 18.12.1947 vervallen.
08.09.1948 motorsloep 8,0/2,40/1,0; Ford 20 pk; Eeko Koster *30.04.1902, Zeedijk 118, Pietersbierum, sluiswachter/visser; in november 1946 gekocht van P. Vlas Den Helder, tevoren TX 54; fuiken en kuil; 30.11.1953 doorgehaald, naar Harlingen als HA 8.

BAR 56 06.01.1912 open roeiboot 3 m ; S. Buren, Pietersbierum; knecht A?. Pasma; haring- en palingvisserij aan de kust onder Sexbierum.
26.06.1917 (v.e.) S. Buren en J. Buren, Pietersbierum.
11.04.1923 (v.e.) S. Buren en G. Dijkstra, Pietersbierum; 28.02.1933 doorgehaald, nu HA 30.
10.02.1934 open zeil- of roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; G. Dijkstra en S. Buren, Pietersbierum; haringvisserij.
08.02.1936 (v.e.) G. Dijkstra, S. Buren en J. Kooistra Pietersbierum; haringvisserij.
19.03.1937 G. Dijkstra en S. Buren, Pietersbierum en Doede Palma, Wijnaldum; haring en ansjovis; 18.12.1947 vervallen.
07.06.1949 platbodemvaartuig 7,0/2,0/1,0, bouwjaar 1930, met Archimedes buitenboordmotor 8-10 pk; J Wietsma *07.07.1918, Sexbierum 399; R. Wietsma *22.05.1920 Harlingen Kleine Bredeplaats 42; D. Wietsma *29.10.1916, Pietersbierum Zeedijk 90; allen visser; kommen en fuiken; uitgeschreven 11.01.1965.
14.12.1965 motorplatbodemvaartuig; Douwe Wietsma *29.10.1916, Zeedijk 2, Pietersbierum; Jan Wietsma *07.07.1918, SÚdyk 11, Sexbierum; ansjoviskommen, haring- en palingfuiken; 11.01.1965 niet bedrijfsmatig in gebruik; uitgeschreven 03.09.1971, niet meer voor de visserij in gebruik.

BAR 57 02.02.1912 open roeiboot 3 m ; Tjalling Dijkstra, Pietersbierum en Tjeerd Gerben Dijkstra; haring- en palingvisserij.
26.06.1917 (v.e.) D. Kuiken, Wijnaldum; per 25.06.1923 uit de visserij.
07.03.1935 open zeil- of roeiboot 4 m ; Geert de Weerd, Franeker; haring (tevoren niet in de visserij); 18.12.1947 doorgehaald.

BAR 58 29.01.1912 open roeiboot 3 m ; Fokke Bouma, Pietersbierum en Gerben van Straten, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; in 1918 verkocht, uit de visserij.
14.09.1935 open zeilboot 4 m ; Pieter M. Dijkstra, Sexbierum; 18.12.1947 vervallen.

BAR 59 26.07.1911 open roeiboot 8 m ; Gerrit Bouma, Sexbierum, knechten D. Kieviet en D. Dijkstra; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
26.06.1917 (v.e.) Douwe Kieviet, Pietersbierum en Hendrik Reitsma, Sexbierum;
11.04.1923 (v.e.) Douwe Kieviet en Tjibbe Reitsma, Sexbierum; (25.07.1923 wijziging van 8 naar 3 m .); 04.1924 verkocht aan fa. J. Lichtendahl, Harlingen.
11.01.1937 open roeiboot 6 m ; tevoren niet in visserij; Dirk Boomstra, Pietersbierum en A. Dotinga, Harlingen; haring en ansjovis; 23.12.1937 doorgehaald, nu HA 98.
10.04.1942 motorboot hout 4 m , tevoren BAR 55, bouwjaar 1929, tevens van 8 pk Archimedes motor voorzien; Abraham Kieviet *02.05.1908, Pietersbierum no. 100; visserij met staand want en kommen op haring, bot en ansjovis; 18.12.1947 vervallen; (was BAR 69 per 09.02.1912, BAR 55 per 29.03.1932).
23.03.1949 platbodemvaartuig 6,6/2,0/0,9; bouwjaar 1943, met 4 pk Penta buitenboordmotor, 18.12.1964 Johnsonmotor; Abraham Kieviet *02.05.1908, Zeedijk 100, Pietersbierum, later SÚdyk 12 (hernummering), ansjoviskommen, haringfuiken (bot) en palingfuiken; 11.05.1965 niet bedrijfsmatig in gebruik; uitgeschreven 12.09.1968.

BAR 60 29.01.1912 open roeiboot 3 m ; P. Bouma, Pietersbierum en Johannes Hiddinga, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
26.06.1917 (v.e.) Theunis Dijkstra, Pietersbierum en Auke de Jong, Sexbierum; 13.04.1923 doorgehaald, nu WON 54.
18.09.1936 open zeil- of roeiboot 5 m , nieuw vaartuig; Klaas Bouma, Tzummarum; haringvisserij; 18.12.1947 vervallen.

BAR 61 10.02.1912 open roeiboot 3 m ; Gerben Dijkstra en Fedde Dijkstra, Pietersbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
26.06.1917 (v.e.) Marius Palma, Sexbierum en Ale Dijkstra, Pietersbierum; wordt maart 1923 BAR 49.
.03.1923 open roeiboot 3 m , voorheen HB 13; Marius Palma, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
27.06.1933 (v.e.) Simon van der Zee, Tzummarum en Jelte van der Zee, Firdgum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum.
14.02.1944 (v.e.) Jelte van der Zee, Tzummarum no. 440; haring- en palingvisserij onder Tzummarum; 18.12.1947 vervallen.
23.03.1949 roeiboot 7,0/1,5/0,6 bouwjaar 1933, werf: Van Manen; met 4 pk Penta buitenboordmotor; Jelte R. van der Zee *21.04.1907, Tzummarum, Zeedijk 440, visser/landbouwer; visserij met botfuiken; uitgeschreven 11.01.1965 wegens niet bedrijfsmatig gebruik.

BAR 62 01.02.1912 platbodemvaartuig 8 m ; Auke de Jong en Theunis Dijkstra, Pietersbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; 26.01.1917 verkocht aan G. Boomstra, Wierum.
29.01.1937 open roeiboot 7 m met 10 pk Ford motor; Gauke en Tjibbe Reitsma, Pietersbierum en Jan Hofman Harlingen; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
.03.1939 (v.e.) Gauke en Tjibbe Reitsma, Pietersbierum; haring en ansjovis; 13.01.1943 doorgehaald, nu VLL 10.

BAR 63 10.02.1912 open roeiboot 3 m ; Hendrik Reitsma, Sexbierum, knecht T. Reitsma; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
25.06.1923 (v.e.) Doede Dijkstra, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; 20.03.1941 vervallen.

BAR 64 09.02.1912 open roeiboot 3 m ; Jan Hofman, Sexbierum en Marten Norder, Pietersbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum.
25.04.1918 (v.e.) Jan Hofman en Kornelis Palma (uit reconstructie in Zuiderzeesteundossier).
.03.1923 (v.e.) Jan Hofman, knecht Tjibbe Reitsma (uit reconstructie in Zuiderzeesteundossier).
29.03.1932 (v.e.) Jan Hofman en Tjibbe Reitsma, Sexbierum; haring- en palingvisserij.
08.02.1936 open roeiboot 8 m , nieuw vaartuig; Jan Hofman, Harlingen en Tjibbe en Gauke Reitsma Pietersbierum; 17.03.1939 naar Harlingen als bijboot van HA 9 (Jan Hofman).

BAR 65 23.01.1912 open roeiboot 3 m ; S. van der Zee, Sexbierum, knecht S. Tigchelaar; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; 26.01.1917 vervallen.
23.02.1937 open roeiboot, nieuw vaartuig 6 m ; Lammert Palma, Wijnaldum; ansjovis en haring langs de kust onder Sexbierum en Pietersbierum; 18.12.1947 vervallen.

BAR 66 27.01.1912 open roeiboot 3 m ; F. Bouma, Pietersbierum en J. Kooistra, Almenum; haring- en palingvisserij onder Almenum.
13.04.1923 (v.e.) F. Bouma, Pietersbierum, Jan Kooistra, Almenum en Hobbe Kooistra, Wijnaldum.
02.04.1929 (v.e.) Hobbe Kooistra Wijnaldum; 29.03.1932 vervallen.
12.05.1947 roeiboot 3,0/1,25/0,6 bouwjaar 1942, eigen bouw; Jacobus Goodijk *05.04.1917, Zeedijk 96, Pietersbierum; gekocht van F. Post Pietersbierum, tevoren pleziervaartuig; fuikenvisserij; uitgeschreven 11.01.1965, niet meer bedrijfsmatig in gebruik.

BAR 67 18.02.1916 open roeiboot 8 m , tevoren BAR 45; Hendrik Reitsma, Sexbierum; 29.07.1916 wijziging soort vaartuig: platbodem vaartuig; 26.06.1917 verandering eigenaar.
26.06.1917 (v.e.) Hendrik Reitsma, Sexbierum en G. van Straten, Oosterbierum.
11.04.1923 (v.e.) Hendrik Reitsma, Sexbierum; 04.1924 vervallen, wordt BAR 32.
16.05.1952 roeiboot 4,5/1,0/0,5 bemanning 1, nieuw vaartuig, bouwjaar 1952, eigen bouw, Pieter Plantinga *28.10.1934, Tzummarum; uitgeschreven 11.01.1965, niet bedrijfsmatig in gebruik.

BAR 68 23.01.1912 open roeiboot 3 m ; F. Braaksma, Sexbierum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum; 11.04.1923 doorgehaald, reeds in 1918 buiten gebruik.
21.05.1952 roeiboot bouwjaar 1951, Rients Wietsma *22.05.1920, Wijnaldum Zeedijk 177; uitgeschreven 11.01.1965, niet bedrijfsmatig in gebruik.

BAR 69 09.02.1912 open roeiboot 3 m ; Dirk Kuiken, Wijnaldum; haring- en palingvisserij onder Pietersbierum, bemanning 1.
02.04.1929 (v.e.) Ale Dijkstra, Pietersbierum 119 en D. Kieviet, Pietersbierum; kustvisserij op haring- en paling onder Pietersbierum; 29.03.1932 doorgehaald, nu BAR 55.
31.03.1953 roeiboot 3,0/1.25/0,6; bouwjaar 1952, eigen bouw; Theodorus Mebius *06.08.1908, Tzummarum 429a, dijkwerker; uitgeschreven 11.01.1965, niet bedrijfsmatig in gebruik.

BAR 70 20.10.1914 half gedekte platbodem 8 m , tevoren zeilboot (kotter) Zeehond" WL 14 (ingeschreven 16.04.1913 t.n.v. Sybe Wiersma te Wierum ,tevoren TS 30); Taeke Palma, Almenum; haring- en palingvisserij aan de kust onder Almenum en Wijnaldum; 09.09.1916 doorgehaald, verkocht naar Termunten; (wordt 27.12.1916 Antje" TM 15 t.n.v. Geert Kuiper; 29.01.1923 gesloopt).
29.03.1932 open zeil- of roeiboot Eeke" 4 m ; Sjoerd Couzijn, Almenum, Zuiderzeedijk; haring- en palingvisserij; aanvankelijk niet ingeschreven; 04.09.1934 naar Harlingen, bijboot HA 14, IJsselmeervisserij.

bron:Kees Draaisma.