Sedyk nr. 7 Tzummarum.
Jan en Dirk waren zonen van Klaas en Trijntje Bouma-Kuiken.
Ze zijn de Bildtse taal net als de visserij altijd trouw gebleven.