Links Sikke Dijkstra, een pakesegger van Dirk Reitsma en Dirk Reitsma.