Piet Jelles Kuiken, Jelle Kuiken, Simen Bil, Romke de Vries en Dirk Kuiken Westhoek 1942.

(B.W)