Foto bron: Wietse Leistra

Oudste zangkoor van Fryslân zwijgt nu ook officieel voorgoed

RUURD WALINGA
Sexbierum/Pietersbierum - Het was het oudste koor van Fryslân en in 2002 en 2004 ook nog eens het beste van Fryslân.
Maar Euphonia uit Sexbierum/Pietersbierum is niet meer.
In 2006 werd het koor al opgedoekt, maar onlangs is het koor pas officieel uit de administratie van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) afdeling Friesland geschrapt.
Gisteren meldde de bond dat Fryslân zeker zeven koren minder telt, in vergelijking met vorig jaar.
Jan van der Meulen, oud-voorzitter, treurt nog altijd om het einde van Euphonia.
In 1981 vierde het christelijk gemengd koor trots zijn honderdjarig bestaan, weet Van der Meulen nog goed.
Op de jubileumavond kwam men er toen achter dat het koor dertien jaar ouder was en daarmee het oudste koor van Fryslân.
Het werd opgericht in 1869, tegelijkertijd met de oprichting van de christelijke school, door Johannes de Puy.
In 1994 volgde opnieuw een grootse jubileumviering en wel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
In 2002 en 2004 werden er nog grote successen behaald.
Tweemaal achter elkaar won Euphonia onder leiding van dirigent Durk de Vries uit Sint Annaparochie de Grutte Noardske Balke, de hoofdprijs bij het Priissjongen voor de hoogste afdeling.
In 2006 veroverde Nije Moed uit Oosthem deze felbegeerde prijs bij het Friese zangconcours.
Dit tweejaarlijkse zangconcours waarbij minstens één Fries lied gezongen moet worden, is voor dit jaar afgelast, zo schreef het Friesch Dagblad gisteren al.
Reden: te weinig inschrijvingen. Slechts drie koren meldden zich aan.

Kinderkoor

Oud-dirigent De Vries vindt het spijtig dat Euphonia ter ziele is gegaan en dat het Priissjongen niet doorgaat.
Hij had zich met twee koren ingeschreven voor de strijd in de Oerdracht in Joure.
Met Looft den Heer uit Zwaagwesteinde en het Christelijk Bildts Dubbelkwartet.
Bovendien had hij zich ingeschreven met kinderkoor de Sinnestrielen uit Zwaagwesteinde.
In de afdeling van de kinderkoren zou hij voor het eerst de strijd aangaan met zijn dochter Astrid die voor het kinderkoor Berlissimo uit Berlikum staat.
De Vries kan zich voorstellen dat de afdeling Friesland van de KCZB het concours heeft afgeblazen.
,,Mei ien of twa koaren yn in ôfdieling kinne je gjin kompetysje hâlde”, erkent de 63-jarige dirigent.
Wel baalt hij er flink van dat hij het bericht pas drie weken voor het begin van het Priissjongen heeft gehoord.
Sinds april is hij met zijn koren al bezig met de voorbereiding.
,,Mei it koar út de Westerein wie ik al in hiel ein hinne.
It siet der al hiel goed yn. Allinnich noch de puntsjes op dei.’’
De Vries staat bekend als een echte concoursjager.
De dirigent vindt een wedstrijd voor koren belangrijk voor de kwaliteit van een zangvereniging.
,,Je profitearje it hiele jier derfan.
Ik ha wolris it idee dat in protte minsken wol sjonge wolle, mar it moat net te muoilik wurde.
In konkoers soarget derfoar dat je it nivo wer even opkrikke.’’
Van der Meulen van Euphonia mist de gedegen repetities van zijn koor.
,,Ik mei stomme graach sjonge, mar ha nei it opdoeken fan Euphonia net wer by in koar songen.
Ik moat straks mar ris omsjen’’, zo laat hij weten.
Euphonia werd opgeheven bij gebrek aan mannen, een probleem waar de meeste koren mee zitten.
Enkele koorleden verhuisden en bovendien had het gemengd koor enige concurrentie van de Cantorij van de kerk.
Dit koor werd enkele jaren terug opgericht voor de begeleiding van nieuwe liederen en mag zich in een toenemend ledenaantal verheugen.
Naast de zangvereniging hield vorig jaar ook het korps op met spelen in Sexbierum.
,,De drumband is der noch wol, mar it korps is no sliepende.’’

Te weinig tenoren

Voorzitter Hendrik Kinderman van de christelijke Friese zangersbond betreurt het dat er weer een flink aantal koren is afgehaakt.
De vergrijzing zet zich voort en tenoren en bassen zijn moeilijk te vinden voor gemengde koren.
Overigens kampen niet alleen gemengde koren met een teruglopend ledenaantal, ook kinderkoren, oratoriumverenigingen en gospelgroepen worden om dezelfde reden opgeheven.
Zo zijn dit jaar naast Euphonia de volgende koren uit het register gestreept: kinderkoor de Wâldklankjes uit Kollumerzwaag, gospelgroep All Together uit Drogeham, oratoriumvereniging Laus
Deo uit Surhuisterveen, de Martini Cantorij Sneek, Looft den Heer uit Rottevalle en het interkerkelijk koor uit IJlst.
Kinderman heeft geen verklaring waarom er voor het eerst in het bestaan van de Zangersbond niet voldoende koren zijn voor het Priissjongen.
Vorig jaar was het deelnemersveld voor het Zangconcours, dat om het jaar wordt afgewisseld met het Priissjongen, over twee dagen helemaal volgeboekt.
,,Ik kin my eins net yntinke dat it komt om’t se ien Frysk liet sjonge moatte by it Priissjongen.’’

Friesch Dagblad
Donderdag, 11 september 2008.