Deze mooie dirigentstok is een geschenk van de dames de Puy.
Kleinkinderen van de oprichter van Euphonia en tevens het bewijs hoe lang of het koor al bestaat.
De inscriptie en de stok gaf het bewijs.
Vanaf 22 Nov. 1869 tot 18 Sept. 1891.
Nu eigendom van Euphonia en is in bruikleen in het Friesmuseum in Leeuwarden.