Het vierde bedrijf.
De spelers van de Volendammers zijn :
Mevr. J.v.d.Heide Hogerhuis, Heer Sj de Vries, Germ de Vries, Ellie Bierema, Th Houtsma, Mevr N de Boer, Den Heer S Hibma en Mevr.L. de Vries Postma.