Het derde bedrijf.
Tegenwoordige tijd 1948-1981.
Een kleine schets over M.Veenstra, door de dames mevr. G. Ykema en mej. J.v.d. Ploeg.