Dit is een foto met de vele aanwezigen, oude koorleden en genodigden.
Onder anderen mevr. de Burgemeester van Barradeel, en onze dirigenten B.L.Postuma en J.Visser.
Hondema en twee heren van het Bondsbestuur en de Heer Loos van de Bond uit Heemstede en twee kleindochters van de oprichter van ons koor de dames de Puy.