Oosterbierum-Prins Claus was vanmiddag in Leeuwarden bij de opening van het internationale congres en de tentoonstelling Windpower 87 in de Frieslandhal.
Vanmiddag bracht de prins een bezoek aan het proefwindpark vande SEP bij Oosterbierum.
Op de foto verlaat de prions een van de grote masten.
Rechts van prins Claus burgemaaster mr. Siebolt Hartkamp van Franekeradeel, links voorlichtster J. Carsouw- Van Gulijk van het windmolenpark.

l.c. 13 oct.1987.