NAAM WINDMOLENPARK KRENKT OOSTERBIERUM.

“It is Easterbierrum en dan moat it ek sa neamd wurde”.
Oosterbierum-De vereniging voor dorpsbelangen te Oosterbierum neemt het niet langer, dat er steeds wordt gesproken over de aanleg van het windmolenpark van Sexbierum.
“It park komt yn Easterbierrum en dan moat it ek ”Windmolenpark Oosterbierum”neamd wurde, zo werd onlangs naar voren gebracht op de vergadering van de vereniging in het dorpshuis te Oosterbierum.
De naam van het windmolenpark was het voornaamste punt op de agenda.
De Oosterbierumers nemen de zaak hoog en ze zijn van plan er alles aan te doen om toch nog te bereiken dat de naam gewijzigd wordt.
Er staan zelfs acties op het programma, die nu nog niet nader aangeduid worden.

l.c. 8 april 1986.