Reisje van de dansclub Wijnaldum naar Oranjewoud en Paterswolde 1936.

Staande v.l.n.r: Albert Boutsma, Sytse ?, Johannes van der Meulen, de chauffeur, Tineke van der Meulen, Teatske Hoekstra, Jan Tigchelaar, Sjoukje Zijlstra, Piet de Vries en Ruerd Postma.
Zittend twee in het midden: Martha van der Molen (met pet) en Tonny Hibma.
Daarvoor: Jan Boutsma, Waling de Valk, Durkje Sikkema, Tine Hiemstra, Skelte van der Molen, Durk van der Meulen, Rinse Tigchelaar en Hannie ?.
Daarvoor: Jac. Osinga, Jan de Wind, Beitske van der Molen en Hinke van Nimwegen.