Een der oudste poldermolens in Friesland, gemoderniseerd.

De watermolen ,,De Eendracht” van het waterschap ,,De Riedpolder”, aan de Ried onder Wijnaldum, gebouwd in 1802.
Deze molen draaide enorm zwaar en zou daarom worden afgebroken.
De oude wieken zijn thans echter vervangen door nieuwe volgens het systeem-Dekkers, die het model hebben van de vleugels eener vliegmachine, waardoor de oude molen thans niet voor een motormolen behoeft onder te doen en voor het landschap behouden is gebleven.

L.C. 29-12-1930.