INHOUD FOTO EN DOCUMENTATIE ARCHIEF WIJNALDUM

De meeste bronnen waarvan gebruik is gemaakt kunt u vinden op de hoofdpagina Samenstellers.

Behalve anders dan is aangegeven zijn Wietse en Betty Leistra de samenstellers van dit archief.

• Straatnaamgeving Wijnaldum 1953.
• Kroniek Wumkes 1700-1900.
• Foto’s van het dorp-kerk-school-straten en bewoners.

De map “Boerderijen Wijnaldum”,
Er zijn verschillende foto’s en gegevens uit het boek “De boerepleatsen en gerniershuzen ut it alde Barradiel” gebruikt.
Dit boek is in 1996 samengesteld en uitgegeven door K. Swart (Oosterbierum) en G.Vogel (oud Minnertgeaster). Nu in het Gemeentearchief.

WIE HELPT ONS MEE OM HET ARCHIEF WIJNALDUM MET FOTO’S EN GESCHIEDENIS VERDER UIT TE BREIDEN?