7 november 2009: Feestelijke presentatie van het boek over de Wijnaldumer middenstand en andere bedrijvigheid in de twintigste eeuw , in het dorpshuis 'De Bijekoer'.
Op de foto de beide auteurs links Ultsje Visser Wijnaldum en rechts Gerrit Bouma secr. Oud Barradeel.