Stemmen in wynaam

Recht als een kaars maakte ze haar entree. Ze droeg een helder wit kapje, een lange zwarte mante, grote pantoffels, en keek vastberaden', schreef de Leeuwarder Courant op donderdag 26 juni 1952 over de stembusgang van Anna Wiersma-Goodijk in Wijnaldum, die in haar honderste levensjaar verkeerde.
Daarvoor ontving ze een bos kleurige bloemen, waarmee ze 'danig ingenomen was'.
Haar zoon hielp haar in het stemhokje.
Niet omdat beppe niet zou weten op wie ze moest stemmen, maar omdat haar gezicht niet veel meer was.
De middelste man achter de tafel is Wethouder v/d Ploeg.